Kong Salomons Tempel

Omkring år 950 f.kr. byggede Salomon et tempel i Jerusalem på et sted, som hans far, Kong David, havde valgt i troen på, at det var stedet, hvor Abraham havde været parat til at ofre sin egen søn Isak på Guds befaling. Stedet har lige siden været kendt som Tempelbjerget.


Da Abraham hævede kniven for at dræbe sin eneste søn, beordrede Gud ham at holde inde. Han sagde til Abraham, at fordi han således havde bevist sin kærlighed, ville han og hans efterfølgere, jøderne, blive velsignet i rigt mål.


Ifølge jødernes hellige skrift modtog Moses De Ti Bud fra Gud på Sinajbjerget, da han førte det jødiske folk ud af Egypten. De Ti Bud var skrevet på to stentavler, og senere byggede jøderne dem en træbeholder til dem, som de kaldte for Pagtens Ark. Omkring år 623 f. kr. udstedte Kong Josija en ordre ”Sæt den hellige Ark i det hus, som Salomon, søn af David, Israels konge, byggede.”


Salomons Tempel blev således et vigtigt mål for tilbedelse. Men i år 586 f. kr. gav Kong Nebukaneser af Kaldæa (Babylon) ordre til at templet skulle ødelægges. Samtidig gjorde han jøderne til slaver i Babylon. I år 515 f. kr. tog perserkongen Cyrus magten, og han gav jøderne lov til at vende tilbage (fra 70 år i babylonsk fangenskab) og genopbygge deres tempel. I 176 f. kr. var jøderne endnu engang truet af fjender og stillede sig derfor under Roms beskyttelse.


Romerne overtog magten, men i år 70 gjorde jøderne oprør. Oprøret blev dog knust af romerne og templet blev derefter ødelagt for anden gang. I år 312 konverterede kejser Konstantin til kristendommen og byggede flere kirker i Jerusalem.


I år 638 blev byen erobret af muslimer, og kaliffen Abd al-Malik opførte en større islamisk helligdom, Klippemoskeen, hvor Salomons Tempel havde ligget, fordi det også var stedet, hvorfra profeten Muhammed var steget til himmels. Denne helligdom er kendt som al-Aq-moskeen. I 1099 erobrede de kristne Jerusalem igen og i 1118 byggede Kong Balduin imidlertid moskeen om til et stort palads til sig selv. I 1119 blev det også tempelriddernes hovedkvarter. Det var også templet der gav tempelriddernes deres oprindelige navn, Kristi fattige Riddere af Salomons Tempel.

Se også: Hellig geometri; Det Gyldne Rektangel; Fibonaccitalrækken; Den Vitruvianske mand; Den Guddommelige Proportion; Tempelridderne; Jødedommen;

 

Hellig geometri

Kunsten er at videregive guddommelig visdom ved brug af geometriske former som symboler.. Læs mere


Tempelridderne

I første omgang var deres opgave at forsvare vejene i Palæstina for de nye pilgrimme, der strømmede til Jerusalem fra Europa i kølvandet på det første korstog - i hvert fald officielt! Læs mere